Blog o presudama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava

Monday, 22 April 2013

Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava

Dok sam radio na poslovima zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava primetio sam da mnogo podnosilaca predstavki ima poteškoće da popuni formular predstavke.
Poteškoće su čisto tehničke prirode s obzirom da elektronski formular predstavke nije moguće popunjavati. Neko predstavku pokuša da popuni rukom, što kasnije stvara probleme sa čitljivošću, ili da je prekuca u Word. Konvertovanje elektronskog formulara predstavke u Word ili sličan oblik takođe ne daje dobre rezultate.
Zbog toga sam pripremio ovu elektronsku verziju formulara predstavke koji može na lak način da se popunjava u programu Acrobat Reader.
Takođe nemojte da zaboravite da pogledate smernice koje se nalaze na sajtu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu za popunjavanje ove predstavke.
Prilagođen obrazac predstavke Evropskom sudu za ljudska prava.

IZMENA OD 1.1.2014. GODINE: Evropski sud za ljudska prava je izmenio svoj obrazac predstavke i pooštrio uslove u vezi sa formom i pravilima u vezi sa rokom za njeno podnošenje.

IZMENA OD 1.1.2016. GODINE Evropski sud je još jednom promenio obrazac predstavke. Novi obrazac možete naći u postu Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava

No comments:

Post a Comment